Nagroda Prezydenta Miasta za Promocję Bolesławca

9 lutego 2012 r. w sali Forum BOK-MCC odbyła się gala wręczenia Nagród Prezydenta Miasta za Promocję Bolesławca w 2011 r. Wśród wyróżnionych znalazł się zespół nauczycieli naszego gimnazjum, który otrzymał nagrodę w kategorii NAUKA za realizowany podczas ubiegłorocznych wakacji projekt pod tytułem „Czlowiek z pasją – aktywnym obywatelem”

Pomagamy zwierzętom!

W ostatnim tygodniu przed świętami grupa wolontariuszy z kl. I b, III c i III d zbierała pieniądze w ramach akcji: „Gwiazdka dla Gracji”. Zebrana suma: 105 zł, 15 gr, 1 cent. Środki przekazaliśmy na konto Stowarzyszenia „Trójrzecze”. Po feriach zamierzamy ponowić zbiórkę, aby zebrać fundusze na co najmniej miesięczny koszt pobytu klaczy w Jaroszówce. Wszystkim darczyńcom dziękujemy.

Jasełka

Bohaterowie powieści Ch. Dickensa, w których role wcielili się uczniowie naszego gimnazjum, przypomnieli zgromadzonym w sali gimnastycznej, przybyłym na jasełka, gościom, jak ważny dla każdego człowieka bywa moment refleksji nad dotychczasowym życiem, co jest w nim najważniejsze oraz na czym tak naprawdę polega magia Bożego Narodzenia.

Mistrzowie szachowi
W rozegranych w poniedziałek 12 grudnia Mistrzostwach Bolesławca Szkół Gimnazjalnych w Szachach zwyciężyła reprezentacja naszego gimnazjum. Skład mistrzowskiego zspołu: Mikołaj Ziętek, Jakub Feret, Piotr Kopeć i Patrycja Eichstadt. Opiekunem zwycięskiego teamu jest Irena Cypelt.

Dnia 31.01.2012 o godz. 13.30 odbyła się debata na temat zastosowania technologii informacyjno komunikacyjnych (TIK) w procesie nauczania. Debata ta odbyła się w ramach programu „Szkoła z Klasą 2.0”, którego ideą jest kształtowanie u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii w nauce. W debacie wzięło udział 47 uczniów reprezentujących różne klasy oraz siedmiu nauczycieli naszej szkoły, prowadziła ją p.Ewa Kuczyńska. Podczas debaty uczniowie drogą głosowania stworzyli Kodeks Szkolny na temat zastosowania TIK w procesie nauczania.

Oto on:
1. Korzystamy z TIK (technologii informacyjno komunikacyjnej) na wszystkich zajęciach szkolnych
2. Chętni uczniowie powinni mieć prawo do przynoszenia ze sobą sprzętów elektronicznych {laptop) do zapisywania notatek
3. Uczniowie powinni mieć prawo do przynoszenia prac pisemnych wydrukowanych, na płycie CD, bądź wysyłać je na email nauczyciela.
4. Informacje o zadaniach i sprawdzianach powinny być ogłaszane na stronie internetowej szkoły.
5. Nie powinno się naruszać praw autorskich w Internecie.
6. Sale językowe powinny być wyposażone w słowniki elektroniczne.
7. Powinno się udostępnić pracownie komputerowe na przerwach.
8. Konfrontujemy informacje z sieci z wiadomościami z innych źródeł.
9. Powinno się rozważnie korzystać z Internetu. Kupować plecaki szkolne dla dziewczyn w Bolesławcu

10. Powinno się wyrażać własne opinie i poglądy w Internecie w sposób kulturalny.

W dniach od 16.01. do 18.01.2012 r. w czasie ferii zimowych spotykaliśmy się w szkole, w sali komputerowej na zajęciach projektowych realizowanych w ramach programu Szkoła z klasą 2.0. Na zajęciach poznawaliśmy zabytki miasta Drezno i jego historię, a jednocześnie testowaliśmy utworzony przez nas kodeks na temat zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie nauczania.

W projekcie brali udział uczniowie I, II, III klasy naszego gimnazjum. Celem naszych spotkań było utworzenie przez uczniów programu wycieczki do Drezna, na którą pojedziemy dn. 1 marca. Wszystkie informacje zdobyliśmy poprzez Internet. Poznaliśmy wiele ciekawych i pięknych zabytków, co tylko potwierdziło, że Drezno jest niezwykłym oraz godnym odwiedzenia miastem. Już nie możemy doczekać się wycieczki, która zostanie udokumentowana na filmie.

Tradycją naszej szkoły są coroczne wyjazdy na zajęcia organizowane przez wyższe uczelnie oraz instytuty naukowe. Tym razem uczniowie uczestniczyli w zajęciach w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Po bardzo interesującym wykładzie o nadprzewodności, uczniowie zapoznali się z pracą naukowców w Laboratorium Krystalografii, Spektroskopii Materiałów Laserowych oraz Badań Magnetyków.
Tematyka badawcza Instytutu obejmuje wszechstronne badania fizykochemiczne struktury ciała stałego oraz jej wpływu na własności fizyczne, chemiczne i spektroskopowe, ze szczególnym naciskiem położonym na badania w niskich temperaturach. Specjalnością Instytutu są badania m. in. nadprzewodników.